directwerk_fav
Uitspraak rechter bekrachtigt noodzaak betere verhouding Emergis en zorgverzekeraars

Post

Het is belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars goede afspraken maken over passende zorg. Alleen zo kan de zorg toegankelijk en betaalbaar blijven.

In december 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Zeeuwse ggz-aanbieder Emergis twee verplichtingen opgelegd (art. 48 Wet marktordening gezondheidzorg) om de verhouding tussen zorgverzekeraars en Emergis beter in balans te brengen. Gisteren heeft de rechter het besluit van de NZa bekrachtigd.

De NZa heeft in haar rol als marktmeester een transparantieverplichting en een contracteerverplichting opgelegd aan Emergis. Dit deden we omdat we vaststelden dat Emergis beschikt over aanmerkelijke marktmacht. Met het besluit willen we de verhoudingen tussen zorgverzekeraars en Emergis in Zeeland weer in balans brengen. Als een zorgaanbieder aanmerkelijke marktmacht heeft dan kan dat nadelig zijn voor patiënten en verzekerden, bijvoorbeeld omdat het de zorg onnodig duur maakt of wachttijden in de hand werkt.

De contracteerverplichting verplicht Emergis tot het voldoen aan redelijke verzoeken van zorgverzekeraars om redelijke afspraken te maken over de zorg die wordt geleverd, in het belang van de patiënten en verzekerden. De transparantieverplichting bestaat uit het door Emergis opstellen van een plan van aanpak waaruit blijkt hoe Emergis gaat werken aan de verbetering van de doelmatigheid van de zorg die zij levert. Emergis is hiermee na ons besluit goed aan de slag gegaan en heeft in 2021 in overleg met zorgverzekeraars een plan van aanpak opgeleverd dat voldoet aan de eisen die we daaraan hadden gesteld. Hiermee is inmiddels aan de transparantieverplichting voldaan.

Andere
artikelen

Scroll naar boven
×

Goedendag, wij helpen je graag verder...

×